SCCM 2012 R2: Reports not showing up in Monitoring

Just some quick tips; When you don’t get to see any reports in your SCCM console:

 • Check if you can browse to the SQL Reporting services (http://yoursqlreportingserver/Reports)
 • Check for any clues in the srsrp.log log-file
 • If you can’t connect check firewall settings (TCP port 80 should be open on the Reporting Server)
 • There can be a port conflict on you reporting server (I.E. another app is listening on port 80)
 • Check your local proxy settings

Hope this helps! ;)

How-to: Gebruikers een vraag stellen in een PowerShell Script

Hier een klein voorbeeld hoe je een gebruiker een vraag kunt stellen in een PowerShell script:

$choice = ""
 while ($choice -notmatch "[j|n]"){
   $choice = read-host "Weet je zeker dat je door wilt gaan? (j/n)"
   }
if ($choice -eq "j"){
	<jouw script hier>
   }
else {
write-host "Script afgebroken!"
}

Dit is niet de enige manier, en misschien ook niet de beste, maar op deze manier heb ik hem toegepast en een aantal scripts die ik gebruik om Exchange te beheren ;).

To Windows Server 2012 Core and back again…

there and back again

Met Windows Server 2012 is het zeer eenvoudig om te switchen tussen een core installatie en een “volledige” installatie met GUI.

Server 2012 bevat een tweetal Windows Features die je kunt installeren (of de-installeren) om de GUI uit te schakelen:

 1. Server-Gui-Mgmt-Infra (deze bevat o.a. management consoles en Server Manager)
 2. Server-Gui-Shell (deze feature bevat de windows shell, ook wel explorer).

Het is ook mogelijk om alleen de feature Server-Gui-Shell te verwijderen, op deze manier kun je vanaf de command prompt nog wel bijvoorbeeld Server Manager opstarten.

Wil je een server met GUI, type je in PowerShell:

Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra
Install-WindowsFeature Server-Gui-Shell

Wil je een Core installatie type je in PowerShell:

Remove-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra
Remove-WindowsFeature Server-Gui-Shell

of natuurlijk gewoon:

Get-WindowsFeature *gui* | Remove-WindowsFeature

How-to Hoe kan ik m’n PowerShell versie zien?

Om de geïnstalleerde PowerShell versie te zien, kun je eenvoudig de variabele $PSVersionTable gebruiken:

PS C:\Users\Administrator> $PSVersionTable

Name              Value
----              -----
WSManStackVersion       3.0
PSCompatibleVersions      {1.0, 2.0, 3.0}
SerializationVersion      1.1.0.1
BuildVersion          6.2.9200.16398
PSVersion           3.0
CLRVersion           4.0.30319.296
PSRemotingProtocolVersion   2.2